Alhoewel sprake is van dalend ziekteverzuim (van 8,6% naar 7,8%), blijft het ziekteverzuim bij Voila de laatste drie jaar boven het landelijk gemiddelde.

Het aandeel langdurig verzuim daalt van 7,4 naar 6,3%, maar blijft fors:


> Eind 2016 zijn er elf personen langer dan 42 dagen ziek;
> Zes personen zijn meer dan 6 weken ziek, maar minder dan 52.
> Vijf personen zijn langer dan 52 weken afwezig,
allen in de cohort 59 t/m 63 jaar !

Van één van deze vijf personen ligt het dossier momenteel bij de rechtbank; uitspraak wordt verwacht voorjaar 2017. Met de andere vier personen hopen we dit jaar een regeling op maat te treffen waaronder demotie.

Het percentage kort- en middellang ziekteverzuim blijft laag en vrij constant.
Ingezette acties om de doelstelling van 2016 alsnog in 2017
te realiseren:


1. De focus blijft liggen op het terugdringen van het langdurig
verzuim, waarbij we sneller dan voorheen zullen overgaan tot
het treffen van een passende regeling (WOPO, generatiepact).

2. Daarnaast zal het ingezette beleid verder worden vormgegeven
en bekijken we de mogelijkheid om een ZZP-er als bedrijfsarts in
te schakelen.

3. Inzetten van nieuw beleid: loopbaancheque, schooldirecteuren
worden case-manager, onder aandacht brengen van
mogelijkheid duurzame inzetbaarheid, bekijken of alle scholen
een conciërge kunnen krijgen, het leveren van personeel voor
de invalpool Transvita (zie www.transvita.nl).

Met de komst van een nieuwe cao worden middelen verkregen om starters op een adequate manier te ondersteunen.

Daarbij kunnen we gebruik maken van “good-practice” van de Marnix Academie en de Hoge School Utrecht waar wij mee samenwerken in het kader van Opleiden In de School. De intentie is om in 2017 beleid hierop te gaan voeren.