Een doelstelling van Voila is dat leerkrachten voldoen aan de minimale ICT competenties.

In uitvoering. De minimale competenties zijn beschreven en beschikbaar in Coo7 (gedigitaliseerd programma gesprekkencyclus) en kan worden ingevuld door leerkrachten, om vast te stellen hoe het is gesteld met de ICT competenties. Naar gelang de uitkomst en de te verwachte ontwikkelmogelijkheden van de leerkracht kan de directie besluiten om een personeelslid te laten bijscholen of vast te stellen dat het plafond van ontwikkelmogelijkheden bereikt is.


De Voila doelstelling is dat in 2020 alle leerlingen met een gepersonaliseerde leerlijn werken, gekoppeld aan data.

Een voorbeeld hiervan is De Rossenberg die in de groepen 5,6 en 7 verder zijn gegaan met het implementeren van het programma Snappet. Leerlingen werken zelfstandig met het programma voor de vakken rekenen en spelling.
Het programma is zelfcorrigerend. Eind schooljaar 2016/2017 zal de ICT binnenkring op basis van de ervaringen en resultaten van de leerlingen, een positief of negatief advies aan andere scholen geven om Snappet te gaan gebruiken.

Op de Voila scholen is in 2016 gestart met de plaatsing van touchscreens in alle groepen op alle scholen van Voila. Januari 2018 zal de laatste school zijn voorzien van touchscreens. Totale investering is €350.000,-. De internetsnelheid is verhoogd om in te spelen op de vraag die is ontstaan door het toegenomen gebruik van chromebooks en chromeboxen.

Vanuit het Voila investeringsfonds is er in 2016 €10.000,- toegekend om ICT leskisten samen te stellen. In deze leskisten zit er voor alle leeftijdsgroepen materiaal gebaseerd op ICT en techniek. Leskisten en handleidingen zijn samengesteld door alle ICT-ers van alle scholen. Leskisten rouleren binnen de scholen.