Het jaar 2016 heeft in het teken van de realisatie van twee grote projecten gestaan. Onder bouwheerschap van Voila is MFC Atria gerealiseerd.

In Atria zijn de Bongerd en het Kla4 gehuisvest . Het gebouw is aanbesteed middels een DBME contract ( Design Build Maintain Energie). Bouwbedrijf Pellikaan, de winnaar van de aanbesteding, heeft een contract voor de komende 20 jaar met Voila afgesloten voor het onderhoud van het door hen gebouwde pand. De bouw is binnen budget gerealiseerd. Het andere bouwtraject betreft MFC Atlas, hier worden de Rossenberg en de Brink vanaf het voorjaar 2017 gehuisvest. De bouw wordt onder verantwoordelijkheid van de Woningcorporatie gerealiseerd.